UTJECAJI GRAFIČKE I TISKARSKE INDUSTRIJE NA OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE


Grafička i tiskarska djelatnost jedne su od važnijih gospodarskih djelatnosti EU-a s obzirom na njihov doprinos zaposlenosti, razvoju pratećih industrija, poduzetništvu i BDP-u.

Konkurentska prednost europske tiskarske industrije, pa tako i hrvatske tiskarske industrije, jest proizvodnja kvalitetnijih i luksuznijih tiskarskih proizvoda te proizvoda za koje je presudna brzina izrade i distribucije na domaća, odnosno lokalna tržišta.

Trendovi u tiskarskoj industriji neprestano se mijenjaju te su se tako tiskarski strojevi iznimno automatizirali i pojednostavili proces tiskanja, što se odrazilo na smanjenje otpada i višak štetnih emisija. Danas se većina proizvodnje u tiskarskoj i grafičkoj industriji temelji na automatizaciji, standardizaciji i upotrebi inteligentne tehnologije, što osigurava visoku ekonomsku isplativost, visoku produktivnost, ne iziskuje dodatne potrošnje štetnih solventnih kemikalija ni vode te se time direktno utječe na smanjenje utjecaja poslovanja poduzeća na okoliš.

Strojevi poduzeća Print Grupa d.o.o. koji su nabavljeni u sklopu projekta „Nove tehnologije za inovativne promotivne proizvode” isto su tako modernizirani, primjenjuju najnovije tehnologije u tiskarskoj industriji te obnovljive resurse u samoj proizvodnji, što se u konačnici odražava na smanjenje utjecaja poduzeća na klimatske promjene i okoliš te na očuvanje ekološke održivosti. Primjerice, nabavljeni hidraulični rezač velikih formata i količina papira ne zagrijava prostor te ne emitira štetne čestice u prostor, stroj za tisak na transfernom papiru prilikom ispisa upotrebljava tinte na vodenoj bazi (tinte koje nemaju štetan utjecaj na okoliš), dok stroj za tisak na materijale iz role upotrebljava tinte bez štetnih volatilnih organskih materijala i sl.

Iz svega navedenog može se zaključiti da poduzeće Print Grupa u svojem poslovanju njeguje dugoročno pozitivne efekte na klimatske promjene te vodi brigu o očuvanju okoliša.

projekat EU
Hr En De Fr Ru Hu